Odpowiedzi

2010-04-14T21:30:32+02:00
A)

2Fe +6HCl->2 FeCL3 +3H2
2Fe+ 6H+ +6Cl- -> 2Fe3+ + 6Cl- + 3H2
2Fe+ 6H+ -> 2Fe3+ +3H2

b) 6K+ 2H3PO4 ->2K3PO4 +3H2
6K+ 6H+ + 2PO43- ->6K+ + 2PO4 3- +3H2
6K + 6H+ ->6K+ +3H2

1 5 1
2010-04-14T21:31:10+02:00
A)
cząsteczkowa
2Fe + 6HCl -> 2FeCl₃ + 3H₂
jonowa pełna
2Fe + 6H⁺ + 6Cl⁻ -> 2Fe³⁺ + 6Cl⁻ + 3H₂
jonowa skrócona
2Fe + 6H⁺ -> 2Fe³⁺ + 3H₂
b)
cząsteczkowa
6K + 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ + 3H₂
jonowa pełna
6K + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ -> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
jonowa skrócona
6K + 6H⁺ -> 6K⁺ + 3H₂

proszę bardzo:)
1 2 1