Odpowiedzi

2010-04-14T21:31:27+02:00
1)
x+5/3=3x-7/6
5/3 + 7/6 = 3x - x
17/6 = 2x
x = 8.5/6
______________________
2)
10x+8=6x-16
10x - 6x = -16 - 8
4x = -24
x = -6
_______________________
3)
x(x+4)=x(x+2)
x² + 4x = x² + 2x
x² + 4x - x² - 2x = 0
2x = 0
x = 0
________________________
4)
x + 1 + 2x + 2 = x - 1 - 4
x + 2x - x = -1 - 4 - 1 - 2
2x = -8
x = -4
_________________________
5)
2(x+2)-2=4(x-1)+5
2x + 4 - 2 = 4x - 4 + 5
2x - 4x = -4 +5 - 4 + 2
-2x = -1
x = 0.5
__________________________
6)
2(x-3)-5x=3-2(x+5)
2x - 6 - 5x = 3 - 2x - 10
2x -5x + 2x = 6 + 3 - 10
-x = -1
x = 1
___________________________
7)
3x+1-x+3/4=4x-2
3x - x - 4x = -2 - 1 - 0.75
-2x = -3.75
x = 1.875
____________________________
8)
14-15x+2(4x-1)=4(3-x)
14 - 15x + 8x - 2 = 12 - 4x
-15x + 8x + 4x = 12 - 14 + 2
-3x = 0
x = 0
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:45:47+02:00
Rozwiaz równania (albebra)
1)x+5/3=3x-7/6 |*6
6x+10=18x-7
6x-18x=-7-10
-12x=-17 |:(-12)
x=17/12

x+5/3=3x-7/6
(x+5)/3=(3x-7)/6 |*6
2(x+5)=3x-7
2x+10=3x-7
2x-3x=-7-10
-x=-17 |*(-1)
x=17

nie wiem czy nad kreską ułamkową jest tylko 5, czy x+5 i czy jest 7 czy 3x-7, dlatego rozwiązałam i tak i tak

2)10x+8=6x-16
10x-6x=-16-8
4x=-24 |:4
x=-6

3)x(x+4)=x(x+2)
x2+4x=x2+2x
x2-x2+4x-2x=0
2x=0 |:2
x=0

4)x+1+2x+2=x-1-4
x+2x-x=-5-1
2x=-6 |:2
x=-3

5)2(x+2)-2=4(x-1)+5
2x+4-2=4x-4+5
2x-4x=1-4+2
-2x=-1 |:(-2)
x=1/2

6)2(x-3)-5x=3-2(x+5)
2x-6-5x=3-2x-10
2x-5x+2x=3-10+6
-x=-1 |*(-1)
x=1

7)3x+1-x+3/4=4x-2 |*4
12x+4-4x+3=16x-8
12x-4x-16x=-8-4-3
-8x=-15 |:(-8)
x=15/8
x=1i7/8

8)14-15x+2(4x-1)=4(3-x)
14-15x+8x-2=12-4x
-15x+8x+4x=12-14+2
-3x=0 |:(-3)
x=0

9)8(3x-2)-13x=5(12-3x)+7x
24x-16-13x=60-15x+7x
24x-13x+15x-7x=60+16
19x=76 |:19
x=4

10)2(x-2)/3=(2x+5)/3+x+3 |*3
2(x-2)=2X+5+3X+9
2X-4=5x+14
2x-5x=14+4
-3x=18 |:(-3)
x=-6