1. Uran uległ rozpadowi (alfa), zapisz reakcję rozpadu oraz określ jaki pierwiastek powstał?

2. Pewien pierwiastek ma okres połowicznego zaniku 4 dni. Ile procęt jąder tego pierwiastka ulegnie przemianie w czasie 8 dni a ile procęt jeszcze pozostanie?

3.Określ ile protonów, neutronów oraz nukleonów znajduje się w jądrach podanych pierwiastków:
235
92 Uran

98
42 Molibden

27
13 Aluminium

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:37:05+02:00
1 238/92 U→234/90 X+ 4/2δ X wystarczy z tablicy odczytac
3
a) p=92, neutrony=143 a nukleony chyba 235
b)p=42, n=56 a nukleony chyba 98
c)p=13 , n=14 a nukleony chyba 27