1.kiedy możemy zaobserwować dyfrakcje fal wyjaśnij na czym polega to zjawisko

2.jakie zjawisko falowe odpowiada za powstawanie fal scharakteryzuj je

3.jakie dziwieki nazywamy lutra dzwiekami ?

4.odległość miedzy kolejnymi dolinami fal wynosi 4 m oblicz częstotliwość fal rozchodzących

5.kiedy możemy zaobserwować dyfraktaje fal wyjasnij na czym polega to zjawisko odp jak fala ugina sie na przeszkodzie

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie ... ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-14T21:55:45+02:00
wszystko oprócz 4

1. dyfrakcja fal rozciągnięcie lub ugięcie fal przy przejściu przez szczeline lub tuż przy ostrej krawędzi przegrody.fale ugięte interferują, dając obszary wzmocnienia i osłabienia natężenia światła
- dyfrakcja Fraunhofera= dyfrakcja światła występująca gdy źródło światła i ekran znajdują się w nieskończonej odległości od przedmiotu uginającego, tak że czoła fali można uznać za płaskie, a nie kuliste.W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia z równoległymi wiązkami światła.Taki przypadek można traktować jako skrajny przypadek dyfrakcji Fresnela, lecz opis dyfrakcji na szczelinie i układzie szczelin jest znacznie prostszy w takim przybliżeniu
- dyfrakcja Fresnela= dyfrakcja światła, występująca gdy źródło światła lub ekran znajdują się w skończonej odległości od przedmiotu uginającego wiązkę. W tym przypadku czoła fali nie są płaszczyznami, jak w przypadku dyfrakcji Fraunhofera
- dyfrakcja promieni X= ugięcie promieniowania rentgenowskiego przez kryształ. długość fali promieni X jest porównywalna z odległościami między atomami w większości kryształów, a powtarzający się okresowo układ sieci krystalicznej działa jak siatka dyfrakcyjna dla promieni X. dzięki temu można zastosować kryształ odpowiedniego rodzaju jako element dyspersyjny w spektometrze rentgenowskim.
2. interferencja= odziaływanie dwóch lub więcej ruchów falowych, rozchodzących się w tym samym obszarze ośrodka w tym samym obszarze ośrodka w taki sposób, że chwilowe zaburzenia fali wypadkowej są sumą wektorową chwilowych zaburzeń interferujących.
3.ultradźwiękami nazywamy fale dźwiękowe o częstości powyżej 20 000 Hz, niesłyszalne dla ludzkiego ucha. ultradźwięki używane w diagnostyce medycznej. metody ultradźwiękowe są stosowane do wykrywania wad metali, czyszczenia powierzchni=, badania grubości elementów
5klasyczne doświadczenie Clintona Davisson`a i Lestera Halberta Germera doświadczenie w którym otrzymali obrazy dyfrakcyjne tworzone przez elektrony odbite od powierzchni kryształu niklu. Zjawisko to jest wykorzystywane do badania powierzchni kryształow i absorbcji.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:24:56+02:00
1.Dyfrakcja- zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód. Jeżeli wiązka fal przechodzi przez wąską szczelinę lub omija bardzo cienki obiekt, to zachodzi zjawisko ugięcia.
Zjawisko dyfrakcji występuje dla wszystkich rodzajów fal np. fal elektromagnetycznych, fal dźwiękowych oraz fal materii.
Jeden z najprostszych przykładów zjawiska dyfrakcji zachodzi, gdy światło lasera przepuścimy przez wąską pojedynczą szczelinę. Dla tak prostego przypadku łatwo jest podać zależność na jasność w funkcji kąta odchylenia od osi. Każdy punkt szczeliny o szerokości d, jest nowym źródłem fali. Między źródłami zachodzi interferencja, co powoduje wzmacnianie i osłabianie światła lasera padającego na ekran.
2.
3.Ultradźwięki są to drgania o czestotliwosciach wiekszych od 20000Hz
4.Niema predkosci.
5.Dyfrakcja to fala na przeszkodzie zmienia kierunek biegu.Im wiekszy otwor tym fala ugina się slabiej
2 1 2