Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:25:36+01:00
4 (potęga x) * 16²=64³
4 (potęga x) * (4²)²=(4³)³
4 (potęga x) * 4⁴=4⁹
x+4=9
x=5
----------------------------
(-2)¹²:128²:2²=
2¹²:2⁷:2²=
2³=8
2009-11-04T21:30:26+01:00
A)2do pot(2x)*2do pot8=(2⁶)³
2do pot(2x+8)=2¹⁸
2x+8=18
2x=10
x=5

b)2¹²:(2⁷)²:2²=2¹²⁻¹⁴:2²=2⁻²:2²=2⁻²⁻²=2⁻⁴=1/16
2009-11-04T21:34:45+01:00
4 do potegi x * 256= 262144
4 do potegi x = 262144/256
4 do potegi x = 1024 = 4 do potegi 5
4096: 16384: 4 = 0,0625