Odpowiedzi

2010-04-14T21:44:21+02:00
Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane lub nakazane, tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni
2010-04-14T21:49:12+02:00
Przede wszystkim dzięki Bogu mamy świat, a bez tego ani rusz. Jednym z najważniejszych darów Boga jest flora i fauna. Uważnie korzystajmy z darów Boga, gdyż już teraz mówi się o wielkich wycięciach lasów tropikalnych. Koniecznie dbajmy o naszą więź z Nim i pamiętajmy: Bóg nas zawsze ochroni.