Odpowiedzi

2009-11-04T21:34:33+01:00
1.

Pole koła = π r²

r = 10 : 2 = 5

P= π * 5² = 25 π ≈ 79

a²= 79
a= √79 = 8,89 ≈ 9

2.

π r₁² = 15 cm²
r₁ = 3,87 cm

π r₂² = 8 cm²
r₂ = 2,82

odp: koło o polu 15π cm² ma większy promień.
2009-11-04T22:02:45+01:00
1.
srednica- 10cm
promień-5cm
P koła=pi r kwadrat
P=pi*5do kwadratu
P=3,14*25
p=78,5cm
P kwartatu=a*a
a=pierwiaster 2 stopnia z 78,5
a=8,86cm
odp. bok kwadratu na dł. 8,86cm

2.
P koła= pi r kwadrat
P=15 pi cm kwadrat
r=pierwiaster 2 stopnia z 15
r=3,87
obw. koła=2 pi r
obw=2 pi r =8pi
2r =8
r=4
Większy promien ma koło o polu 15 pi cm kw.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T22:06:38+01:00
1. 2r=10
r = 5 => P(koła) = π*r² = π*5² = 78,5 [j²]

78,5 = a² => a=√78,5 ≈ 8,86

2.
15π cm² = π*r1²
r1 = √15 cm ≈ 3,87 cm

8π cm = 2*π*r2
r2 = 4cm

r2>r1
Koło o obwodzie 8π cm ma większy promień od koła o polu 15π cm²