Zadanie 1
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościennej kostki o wymiarach 30mm x 4 cm x 0,6 dm jest o 12cm² większe od pola powierzchni kostki sześciennej . Która kostka ma większą objętość i o ile cm³?


Zadanie 2
Działak leśna w kształcie trapezu o podstawach 80m i 120m ma pole powierzchni równe 60 arów. Wyznacz najkrótszą odległość łączącą równoległe boki tej działki.

Zadanie 3
Odległość z domu Jacka do kina " Zorza" jest równa 1,8 km. Trasę tę Jacek pokonuje pieszo. Jak długo idzie do kina, jeżeli średnio w ciągu pięciu minut pokonuje 300 metrów ?


Dam naj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:38:48+02:00
Zadanie 1
wymiary kostki prostopadłościennej
a= 30mm= 3cm
b= 4cm
c= 0,6dm= 6cm
pole powierzchni prostopadłościanu
Pp= 2*3cm*4cm+ 2*3cm*6cm+ 2*4cm*6cm= 24cm²+ 36cm²+ 48cm²
Pp= 108cm²
pole powierzchni kostki sześciennej o krawędzi a:
Ps= 6a²= 108cm²- 12cm²= 96cm², stąd a²= 96cm²:6= 16cm²
więc krawędź a= 4cm
objętość kostki sześciennej Vs= a³= (4cm)³= 64cm³
objętość kostki prostopadłościennej Vp= a*b*c= 3cm*4cm*6cm= 72cm³
Vp- Vs= 72cm³- 64cm³= 8cm³
Odp. Objętość kostki prostopadłościennej jest o 8cm³ większa
od objętości kostki sześciennej.

Zadanie 2
P=(a+b)*h/2
6000=(80+120)*h/2
12000=200*h/200
60=h
Czyli 60m

Zadania 3
Nie wiem :(