Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T01:54:56+02:00
1.
Miejsce zerowe funkcji, to liczba, dla której funkcja ma wartość 0, u nas więc:
f(1) = (3 - a)*1 + 2 = 0
3 - a + 2 = 0
a = 5, czyli:
f(x) = (3 - a)x + 2 = (3 - 5)x + 2 = -2x + 2

2.
y = -(x - 3)² + 2
Oś symetrii musi przechodzić przez wierzchołek paraboli, co łatwo podać z postaci kanonicznej funkcji (nasza funkcja ma tę postać).
Współrzędna wierzchołka x wynosi 3, dla której y=2
Oś symetrii ma zatem równanie x = 3

Ale tego za Chiny nie rozumiem:
- punkty wspolrzedne (x-1,y-2)
x ile bedzie wynosil?