Odpowiedzi

2010-04-15T08:46:19+02:00
Znajdź wzór funkcji kwadratowej, której miejscami zerowymi są punkty -4 i 5 oraz wykres przechodzi przez punkt c=(2,8)

y=ax²+bx+c
jeśli mamy miejsca zerowe, to lepiej zapisać w postaci iloczynowej:
y=a(x-x1)(x-x2)
y=a(x+4)(x-5)
oraz znamy punkt, to wstawiamy jego współrzędne c=(2,8)
8=a(2+4)(2-5)
8=a(6)(-3)
8=-18a /:(-18)
a=-8/18
a=-4/9

y=-4/9(x+4)(x-5)
1 5 1