Odpowiedzi

2010-04-15T10:13:20+02:00
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.
Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:
namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".
Skutki bierzmowania są następujące:
udoskonala łaskę chrztu,
głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
udoskonala naszą więź z Kościołem,
umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.