ZADANIE A )W trapezie o polu 18 cm kwadratowych wysokość jest równa 3 cm a jeden z podstaw jest o 5 cm krótsza od drugiej podstawy .Oblicz długość podstaw tego trapezu . ZADANIE B) czworokąt ABCDprzedstawiono na rysunku obok jest kwadratem .Ustal , jaką gługość powinien mieć odcinek a ,aby pole trapezu ABCD było 2 razy większe od pola trójkonta AED .

2

Odpowiedzi

2010-04-15T15:33:23+02:00
1/2 * (x+x-5) * 3 = 18
2x - 5 * 1,5 = 18
2x - 7,5 = 18
2x = 18 + 7,5
2 x = 25, 5
x = 12,75

12,75 - 5 = 7,75

2010-04-15T15:38:32+02:00
A) 18cm²×2=36cm
36cm:3cm=12cm
12cm=3,5cm+8,5cm
odp.Podstawy tego trapezu mają długość 3,5cm i 8,5cm.