Odpowiedzi

2009-11-05T12:52:32+01:00
Zadanie 11
Małe koło
d=8cm
P=πr² , gdzie r=2d , d-średnica,
P=4πd²=4π*64cm²=256πcm²

Średnie koło
d=16cm
P=π*1024cm²

Duże koło
d=32cm
P=4096πcm²

Zadanie 12
r=4cm
P=16πcm²
a)d=4
P₁=πd=4πcm²
P/P₁=16πcm²/4πcm²=4
Pole koła o prom. r=4cm jest 4 razy większe od pola koła o średnicy d=4cm.
b)r=¼
P₂=πr²=1/16πcm²
P/P₂=16cm²π/1/16πcm²=256
Odp. Jest 256 razy większe.
c)r=1
P₃=πcm²
P/P₃=16
Odp. Pole jest 16 razy większe.
Zadanie 13
1 dm=10cm
Mała pizza
d=30 cm=0,3dm
P=4πd²=3,6πdm²
Cena za 1dm²
3,6dm²*3,14=11,3dm²
11,3 dm²-16 zł/:11,3
1dm²-1,41 zł
Odp. Za 1dm²małej pizzy należy zapłacić 1,41zł.
Średnia pizza

d=0,4 dm
P=4*1,6dm²*π≈20 dm²
Cena za 1 dm²
20dm²-20 zł/:20
1 dm²-1 zł

Duża

d=0,6 dm
P=45,21dm²
Cena
45,21dm²-27 zł/:45,21
1 dm²-0,59 zł
Zadanie 14
Obwód koła - 2πr
Obwód kwadratu - 4a
zachodzi równość
Ob kw=l(ob koła)
4a = 2πr/:4
a=½*3,14*r
a=1,57r
Pola
P kw=a²=(1,57r)²≈2,46r²
Pkoła= πr²
2009-11-05T14:50:34+01:00
Zad.17/72
a)ł=L/360stopni*2pi r=50st./360st.*2pi r*10=50/18pi=25/9pi
zad.15/72
a) ł=1/2*2pi r = pi *3=3 pi
ł=1/2 * 2pi r =pi *1 = 1 pi
ł = 1/2*2 pi r = pi *1,5=1,5pi
3pi +1pi+1,5pi = 5,5pi
b) ł = 1/2*2 pi r =pi * 2 = 2pi
ł =1/2*2pi r =pi *2.5=2,5 pi
ł=1/2*2pi r =pi *1=1pi
2 pi +2,5pi + 1 pi = 5,5pi