Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:29:45+02:00
1 przypadek:
Pp=6²√3/4
Pp=9√3
V=9√3*4
V=36√3

2 przypadek:
Pp=4²√3/4
Pp=4√3
V=4√3*6
V=24√3
19 3 19