Od ujrzenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynęło 5 sekund. Jak daleko od obserwatora uderzył piorun? Szybkość dźwięku w powietrzu jest równa 340m/s.
Wskazówka: Ze względu na bardzo dużo szybkość światła można pominąć w obliczeniach czas, jakiego potrzebowało ono na dotarcie do obserwatora.

3

Odpowiedzi

2010-04-15T16:57:08+02:00
T=5s
V=340m/s
V=s/t *t
s=Vt
s=340*5=1700m
3 3 3
2010-04-15T16:57:35+02:00
T=5s
V=340m/s
s=?
---------------------------------------------------
V=s/t
s=V*t=340m/s*5s=1700m
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:59:06+02:00
Dane
t=5s
v=340m/s
szukane=s
s=v*t
s=5*340=1700 m
3 3 3