Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:27:20+02:00
Kampania Wrześniowa:
Westerlplatte : 1.09.1939
-major H. Sucharski

b)poczta Gdańska: 1.09.1939

c)Mokra 1.09.1939

d) Wizna "Polskie Termopile" 8-10.09.1939

e) bitwa nad Bzurą:9-20.09.1939

f) oborna Warszawy: 8-28.09.1939

g)Modlin: 11-29.09.1939

h)obrona wybrzerza: 1.09-2.10. 39

i) bitwa pod Kockiem: 2-5.10.39

Hitler:
Adolf Hitler był inicjatorem akcji planowej zagłady Żydów w terminologii nazistowskiej zwanej ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej , która jako całość prześladowań i eksterminacji tego narodu określana jest mianem Holocaust. W wyniku tej polityki wymordowano 5.5 – 6 milionów Żydów. Doprowadził do podpisania dyskryminujących Żydów ustaw norymberskich w dniu 15 września 1935, czego dalekim skutkiem były masowe pogromy mniejszości żydowskiej w Niemczech, określane jako noc kryształowa (niem. Kristallnacht) z 9 i 10 listopada 1938.

Stalin:
1939 zainicjował zbliżenie z III Rzeszą, którego rezultatem było zagarnięcie w 1939 przez ZSRR wschodnich terenów Polski oraz Estonii, Łotwy, Litwy, wschodniej Rumunii i Karelii (1940). Po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 Stalin związał się sojuszem z Wielką Brytanią, a następnie z Stanami Zjednoczonymi. Podczas konferencji w Teheranie (1943), Jałcie (1945) i Poczdamie (1945) wywierał decydujący wpływ na ich postanowienia, rozszerzając systematycznie radziecką strefę wpływów i ustanawiając rządy komunistyczne w krajach Europy Wschodniej.

Z notatek internetowych... chciałam znaleź jak najkrotsze ...
a jeślic hodzi o kamp. wrzensiowa. to raczej dobrze... uczylam sie tak na hist.