Odpowiedzi

2009-11-05T14:50:55+01:00
Kwadrat to prostokąt, który ma boki jednakowej długości. Przekątne kwadratu mają równe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe.

Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. Przekątne prostokąta
mają równe długości i przecinają się w połowie.

Równoległobok to czworokąt,który ma dwie pary boków równoległych.Przekątne równoległoboku przecinają sie w połowie.

Romb to rónoległobok, który ma wszystkie boki jednakowej długości. Przekątne rombu przecinają się w połowie i są prostopadłe.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedna parę boków równoległych.

Deltoid jest szczególnym przykładem trapozoidu. Jego właściwości to; Przekątne są prostopadłe, równe miary między bokami różnej wielkości, punkt przecięcia przekątnych dzieli przekątna, która łączy wierzchołki o równych miarach, na dwie części o jednakowej długości.
25 3 25
2009-11-05T14:52:15+01:00
PROSTOKĄT:
-to czworokąt,
-ma boki parami równe i równoległe,
-ma dwi przekątne,
-przekątne dzielą jedną drugą na pół,,

KWADRAT:
-to prostokąt,
-ma boki jednej długości,
-ma dwie przekątne równe,
-przekątne przecinają się pod kątem protym i jedną drugą dzieli na pół,

RÓWNOLEGŁOBOK:
-to czworokąt,
-ma dwie pary bokó równoległych,
-ma dwie przekątne, które przecinają się w połowie,

ROMB:
-to równoległobok,
-ma wszystkie boki równe,
-dwie przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym,

TRAPEZ:
-to wczorokąt,
-ma conajmniej jedną pare boków równoległych,
-dzieli sie na:
*trapez równoramieny,
*trapez prostokatny,

29 3 29