Odpowiedzi

2010-04-15T17:44:23+02:00
Zad.1
Oblicz ile g tlenu powstanie podczas rozkładu 60 g tlenku rtęci (II)

M(HgO)=216g/mol
M(O₂)=2*16=32 g/mol

2HgO → 2Hg + O₂
2mole----------1mol
432g------------32g
60g-------------x
x=60*32 / 432 ≈ 4,4g


Zad.2
Oblicz ile g siarczku żelaza (III) powstanie w reakcji 11,2 g żelaza z siarką.

2Fe+3S --> Fe₂S₃

z reakcji wynika, że:
2 mole Fe reagują z jednym molem siarczku żelaza (III)
a następnie piszemy ich masy molowe
a z kolei pod żelazem piszemy, że do dyspozycji mamy 11,2 g żelaza

2moleFe - 1 mol Fe₂S₃
2*56g - 208 g
11,2g - X

X=20,8 g Fe₂S₃

Zad.3-- nie umiem, przepraszam

liczę na najjj :)
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:08:27+02:00
1. 2HgO --> 2Hg + O₂
mHgO = 201u + 16u = 217u
mO₂ = 2*16u = 32u
2*217u HgO --- 32u O₂
60g HgO --- x
2*217x = 60*32
434x = 1920 /:434
x = 4,42g O₂

2. 2Fe + 3S --> Fe₂S₃
mFe = 56u
mFe₂S₃ = 112u + 96u = 208u
2*56u Fe --- 208u Fe₂S₃
11,2g Fe --- x
112x = 208 * 11,2 /:112
x = 20,8g Fe₂S₃

3. możesz dokładną treść przytoczyć?? ;D
11 2 11