Przetłumacz na j.polski

The Power of Music

'Don't come near us. If yoy do, you'll be sorry.' Two rival gangs are facing each other with knives at opposite ends of a parking lot in the town of Lowell, Massachusetts, Usa. One gang is Cambodian, the other is Afro-Caribbean. Accordin to Arn Chorn Pond, a human rights worker who lives there, gang fighting is quite common.

Arn knows about violence. He grew up in Cambodia in south-east Asia and lost all his family at the age of fifteen in the Cambodian civil war at the end of the 1970s. He now lives and works in Lowell , where many Cambodian refugees and their families also live.
Arn hates street violence and wants to stop it. He has noticed one thing which brings together the rival gangs, and that is dance music. 'If they like the music,they will dance happily together,' he says.
'They won't play sports together but they will dance.'
Not long ago he collected some recording equipment and started a small recording studio. 'This way the gangs can make hip-hop CDs together,' aid Arn. 'If they can learn how to work creatively, they won't want to fight each other.'

Now, three months later the street gangs are making their first CD and are learning to live peacefully together. Thongs are slowly getting better.


prosze zeby na dzis

2

Odpowiedzi

2010-04-15T18:17:33+02:00
Muzyka to moc

Nie zbliżaj się do nas. R / r, jeśli nie będziesz żałować. " Dwóch rywalizujących ze sobą gangów są skierowane do siebie z nożami na przeciwnych końcach parking w mieście Lowell, Massachusetts, USA. Re gang jest jeden, drugi jest Afro-Caribbean. Accordin do Arn Chorn Staw, praw człowieka, pracownika, który tam mieszka, walki gangów jest dość powszechne.

Arn wie o przemocy. Dorastał w Kambodży w południowo-wschodniej Azji i stracił swoją rodziną w wieku piętnastu lat w wojnie domowej w Kambodży pod koniec 1970 roku. Obecnie mieszka i pracuje w Lowell, w którym wiele Re uchodźców i ich rodzin, także na żywo.
Arn nienawidzi przemocy ulicy i chce go zatrzymać. On zauważył, jedyną rzeczą, która łączy rywalizującymi gangami, a to jest muzyka taneczna. "Jeśli lubisz muzykę, taniec będą razem długo i szczęśliwie", mówi.
"Nie będą grać razem, ale sportowe będą tańczyć."
Nie dawno zebrał niektóre urządzenia rejestrującego i założyć w nim studio nagrań. "W ten sposób gangi mogą płyt hip-hop razem" pomoc Arn. "Jeżeli oni mogą nauczyć się jak pracować twórczo, nie będzie chciał walczyć ze sobą."

Teraz, trzy miesiące później gangów ulicznych w stawianiu pierwszych CD i uczą się żyć razem w pokoju. Stringi powoli się poprawia
Najlepsza Odpowiedź!
  • Foqs
  • Rozwiązujący
2010-04-15T18:27:53+02:00
Potęga Muzyki.
" Nie podchodź do nas. Jeśli to zrobisz, oberwiesz. Dwa rywalizujące gangi walczą ze sobą z nożami na drugim końcu parkingu w mieście Lowell, Massachusetts, Usa.

Jedeń z gangów pochodzi z Kambodży, a drugi to Afro-Karaibczycy(?). Odnosząc się do Arn Chorn Pond, pracownika praw człowieka, który żyje tutaj, wojny gangów są prawie codziennością.

Arn wię coś o przemocy. Wychował się w Kambodży,w południowo-wschodniej Azji, stracił swoją całą rodzinę będąc w wieku 15 lat, w wojnie domowej w roku 1970. Teraz pracuję w Lowell, gdzie również żyję wiele uchodźców z Kambodży. Arn nienawidzi ulicznej przemocy i chcę temu zapobiegać. Zauważył, że tylko jedna rzecz może połączyć gangi i jest do muzyka. : Jeśli oni lubią muzykę, będą tańczyć razem" - tak mówi.
Niedawno zebrał trochę muzycznego sprzętu i otworzył małe studio nagrań. " W ten sposób, gangi mogą tworzyć hip-hop razem" - mówi Arn. "Jeśli nauczą się jak pracować kreatywnie, nie będzie więcej bójek".

Teraz, trzy miesiące poźniej uliczne gangi nagrywają swoją pierwszą płytę i uczą się jak żyć razem w zgodzie. Wszystko powoli się polepsza.


Pozdrawiam :)