Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:53:46+02:00
Grupa interesu - grupa która nie jest aktorem politycznym, ale chce wywierać wpływ na politykę.

negocjacje- proces komunikowania się, którego celem jest porozumienie

kompromis- metoda rozwiązania konfliktu

publiczna debata - spotkanie wrogów politycznych, na debacie, np. przed wyborami

prawo do informacji- jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich

wniosek - prośba do danego urzędu, np. o urlop, ochronę danych osobowych itp

petycja- pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz np. szefa itp

pikieta- wystąpienie zbiorowe, mające na celu sprzeciwianiu się np. władzy

demonstracja- wystąpienie grupy, mające na celu wyrażenie protestującej opinii, opinii publicznej

wiec- zgromadzenie ludności, mające na celu przedyskutowanie wydarzeń
7 3 7
2010-04-15T19:27:30+02:00
Grupa Interesu-grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy, często pojęcie grupy interesu związane jest z lobbingiem.
Konflikt Interesu-tego nie wiem
Negocjacje-to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.
Kompromis–to metoda rozwiązania konfliktu, oznaczająca wspólne stanowisko, możliwe do przyjęcia dla stron negocjujących.
Europejska Debata Publiczna-to interaktywny serwis poświęcony społecznym konsultacjom nad propozycjami aktów prawnych Unii Europejskiej. W poszczególnych obszarach tematycznych umieszczone są propozycje aktów prawnych, które mają strategiczne znaczenie i tym samym wzbudzają szczególne zainteresowanie społeczne.
Prawo do informacji-jest nieodzownym narzędziem umożliwiającym obywatelom aktywny udział w życiu publicznym. Bez niego nie jest możliwa m.in. jakakolwiek kontrola władz państwowych czy samorządowych, ochrona obywateli przed nadużyciami tych władz czy nieefektywnym zarządzaniem publicznymi pieniędzmi.
Petycja–pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku np. w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycje składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco.
Pikietaż-(kilometraż, kilometracja) – określenie miejsca na drodze lub linii kolejowej poprzez podanie odległości od jej początku. Odległość tę na ogół podaje się z dokładnością do 1 metra w formacie (km) xx+yyy lub xx,yyy (km)
Demonstracja-, manifestacja – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie (zwykle pochód), mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś opinii publicznej; publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Demonstrując pokazujemy swoje poglądy i opinie. Można demonstrować w grupie lub samemu Ltspkr.png demonstracja

Pikieta to grupa osób obnosząca plakaty w sprawie społecznej lub politycznej (pikietująca).
Wiec – masowe zgromadzenie ludności, w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych. Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk publicystycznych, inaczej - kluczowym punktem każdej dobrej kampanii.