Napisz co to jest:.
a)wietrzenie fizyczne,
b)wietrzenie chemiczne,
c)wietrzenie biologiczne,
d) ruchy masowe,
e) oraz procesy krasowe.
Każdy podpunkt opisz w przynajmniej zdaniach!
Jak będą dwa zdania albo trzy dam jako błędną!
Musi być każdy podpunkt!!


2.Wymień form krasu powierzchniowych i form krasu podziemnych!

Daje Naj! Nie Spamować!! POstarajcie Się!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:12:50+02:00
1. a) wietrzenie fizyczne, zwane jest tez mechanicznym i polega na rozdrabnianiu skaly. Skala rozpada sie na bloki, okruchy i pyl, ale sklad chemiczny sie nie zmienia. Do czynnikow fizycznych zaliczamy zmiany temperatury powietrza, cisnienie atmosferyczne, dzialanie lodu w szczelinach. Przyczyna wietrzenia moze byc mechaniczne oddzialywanie organizmow, np rozrastanie sie korzeni drzew.

b) wietrzenie chemiczne powoduje zmiane skladu chemicznego skal. Ich odpormosc na procesy niszczace zmniejsza sie podczas tego procesu. Czasem wskutek zmian powstaja nowe skaly.

c) Wietrzenie biologiczne jest również nazywane procesem organicznym. Jest to każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe. Wyróżnia się tu mechaniczną działalność organizmów żywych (np. rozsadzanie skał przez korzenie roślin) oraz ich oddziaływanie na skład chemiczny skał, pod wpływem działania substancji wytwarzanych przez rośliny oraz zwierzęta.
Wietrzeniu biologicznemu sprzyja klimat gorący i wilgotny.

d) Ruchy masowe to ruchy materiału skalnego (w tym osadów, zwietrzelin, a także gleby) skierowane w dół zbocza wywołane siłą ciężkości. W ruchy masowe zaangażowana jest tylko siła grawitacji, tzn. nie obejmują one ruchów spowodowanych prądem wody, ruchem lodowców oraz wiatrem. Ruchy masowe odbywają się w zarówno szybko, nagle i gwałtownie (np. osuwiska, obrywy), jak również w tempie bardzo wolnym i w sposób trudny do bezpośredniego zaobserwowania (np. spełzywanie). Wyróżniamy następujące rodzaje ruchów masowych: osuwanie, spełzywanie, odpadanie, osiadanie, spływanie, ześlizgiwanie, lawina.

e) Procesy krasowe polegają na rozpuszczaniu węglanu wapnia przez wody opadowe zawierające CO₂. W jego wyniku powstają charakterystyczne formy powierzchniowe i podziemne.

2. procesy krasowe podziemne: jaskinie, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie.
procesy krasowe powierzchniowe: ostańce, uwały, polja, żebra, żłóbki i leje krasowe.
21 4 21