Muszę przetłumaczyć poniższy tekst. Proszę bardzo o pomoc, jestem słaba z angielskiego... :(


W sobotę, 10 kwietnia 2010, o godz. 8.56 w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku w Rosji zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką i najważniejsze osoby w państwie.Najwyżsi rangą politycy, duchowni i wojskowi lecieli do Katynia na obchody 70. rocznicy wymordowania polskich oficerów przez NKWD. W związku z katastrofą w Smoleńsku w kraju ogłoszono 7-dniową żałobę narodową. Tragedia w Smoleńsku jest niepowetowaną stratą dla całego narodu. Pierwszy raz w historii współczesnej, jedna katastrofa spowodowała śmierć głowy państwa, czołowych polityków i działaczy społecznych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła tę informację ze spokojem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:47:57+02:00
On Saturday, 10 April 2010, it about 8.56 in catastrophe of presidential airplane in Smoleńsk in Russia got lost 96 persons. Among them president Lech Kaczyński with wife and the most important persons in state.The highest rank politicians, ministers and military they flew to Katynia on celebrations 70. anniversary of exterminating by NKWD Polish officers. It 7 in relationship from catastrophe in Smoleńsku in country was announced was - dniowy national mourning. Loss tragedy in Smoleńsku be irreparable for whole nation. First once in present history, one catastrophe caused the death of head of you, front politicians and social activists. The exchange of Valuable Papers in Warsaw accepted this information with quiet.
1 5 1