Proszę o opracowanie tych punktów.
Daje dużo punktów ale zależy mi, żeby to było na dziś !! Jak najwcześniej.
Mogą być odpowiedzi z korzystaniem z neta ale sensownie !!
Oto pytania.
1. czy popyt na towar zależy tylko od jego ceny?
2. co to znaczy że popyt jest elastyczny
3. jak powstały pierwsze pieniądze
4. wymień rodzaje pieniądza
5. jakie znasz funkcję pieniądza
6. dlaczego pieniądz ułatwia życie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T23:44:45+02:00
4. wymień rodzaje pieniądza

-pieniądz metalowy (kruszcowy)
-pieniądz monetarny
-pieniądz papierowy
-pieniądz bezgotówkowy (elektroniczny)

5. jakie znasz funkcję pieniądza

-środek płatniczy- reguluje zobowiązania przy tranzakcjach krdytowych;
-miernik wartości- służy do wyrażania cen dóbr i usług;
-środek wymiany- pośredniczy w aktach kupna-sprzedaży przy tranzakcjach gotówkowych;

6. dlaczego pieniądz ułatwia życie

Pieniądz pozwala nam zaspokoić swoje potrzeby, realizować swoje pasje

1. czy popyt na towar zależy tylko od jego ceny?

zależy od:
-ceny;
-poziomu dochodów ludności;
-ceny innych towarów
-liczby konsumentów na rynku;
-preferencji nabywców (upodobania, moda, tradycja, reklama)