Odpowiedzi

2010-04-16T18:15:14+02:00
Przyczyny pośrednie to:
-Dążenie grup państw europejskich szczególne Niemiec do rewizji traktatu wersalskiego.Chęć powrotu do dawnego znaczenia i wielkości.
-Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech głoszenie tezy o wyższości rasy germańskiej i konieczności likwidacji ras niższych (Żydów, Cyganów i Słowian)
-Strach przed komunizmem w Europie apetyty kolonialne nowych mocarstw (Japonia -wojna z Chinami, dążenie do opanowania Indochin). Oraz dążenie do odzyskania utraconych kolonii (Niemcy). Zaostrzenie się sprzeczności kapitalistycznych w gospodarce, odzyskanie dawnych, wysokich wskaźników produkcji przemysłowej, szukanie nowych rynków zbytu.
-Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do ochrony i utrzymania pokoju światowego.

A teraz przyczyny bezpośrednie:
-Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień traktatu wersalskiego w sposób przyspieszony w latach 1938-39 zdrada monachijska mocarstw i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski. Fiasko polityki „pokojowych podbojów”.
-Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r. Włączenie Gdańska do Rzeszy, przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze do Prus Wschodnich, i ich zdecydowane odrzucenie przez stronę polską.
-Dążenie Rosji Radzieckiej do czwartego rozbioru Polski
-Wypowiedzenie przez Niemcy 29 kwietnia 1939 r. polsko-niemieckiego paktu o nieagresji.
-Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie o wzajemnym bezpieczeństwie sygnał dla Hitlera o braku jedności sprzymierzeńców wobec Niemiec
Proszę:)
28 2 28