Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:43:27+02:00
A więc trzeba zacząć od zniesienia liberum veto. Szlachta była zbyt samowolna i zarozumiała, możliwość blokowania sejmów skutecznie uniemożliwiała wprowadzenie jakichkolwiek reform. Powstanie profesjonalnej armii, dodrze szkolonej i opłacanej z budżetu państwa. Wprowadzenie nowych podatków, również od duchowieństwa. Podjęcie starań w kierunku zniesienia klas społecznych. Pozbawienie duchowieństwa ziemi, uwłaszczenie chłopów, wprowadzenie jednolitych podatków od uprawianej ziemi. Bardzo ważna byłaby inwestycja w szkolnictwo, rozwój oświaty i rozwój technologiczny państwa. Sprawą kluczową byłoby również poprawienie stosunków z sąsiadami i zawarcie silnych sojuszy. Królowi należała się silniejsza władza, trzeba by wprowadzić konstytucję i scentralizować władzę.
Konstytucja była bardzo dobrą inicjatywą, ale niestety była wprowadzona zbyt późno, zakładała większość wyżej wymienionych propozycji lecz niestety sytuacja polityczna nie pozwoliła na przeprowadzenie gruntownej reformacji państwa.
5 4 5