1a.znajdz postac kanoniczna funkcji:
f(x)=-2x*+3x+1
1b.Funkcja f okreslona jest wzorem f(x)=3x*-9x+c ,dla ktorych:
a)funkcja f nie ma miejsc zerowych
b)jednym z miejsc zerowych funkcji f jest liczba 2
c)wierzcholek paraboli ktora jest wykresem funkcji f nalezy do prostej,y=x

1

Odpowiedzi

2010-04-15T23:15:29+02:00
1a) f(x)= (x-3/4)^2+17/8
1 1 1