Otrzymaj dwoma sposobami ( łącznie z reakcją zobojętniania (trzy wersje czyli : cząsteczkowa, jonowa i jonowa skrócona )) podane związki :
1) ZnSO4
2) NaCl
3) Al2(CO3)3
( Jak by ktoś nie wiedział wszystkie liczby to indeksy dolne!!! )
To na jutro (daje naj)

2

Odpowiedzi

2010-04-15T19:57:06+02:00
1.ZnSO₄
H₂SO₄+Zn(OH)₂->ZnSO₄+2H₂O
2H⁺+SO₄²⁻+Zn²⁺+2OH⁻->Zn²⁺+SO₄²⁻+2H₂O
2H⁺+2OH⁻->2H₂O /:2
H⁺+OH⁻->H₂O

2.
NaCl

HCl+NaOH->H₂O+NaCl
H⁺+Cl⁻+Na⁺+OH⁻->H₂O+Na⁺+Cl⁻
H⁺+OH⁻->H₂O

3.
Al₂(CO3)₃
H₂CO₃+Al₂(OH)₃->Al₂(CO3)₃+2H₂O
H⁺+CO₃²⁻+Al³⁺+OH²⁻->Al³⁺+CO₃²⁻+H₂O
H⁺+OH²⁻->H₂O

(trzeciego na stówe pewna nie jestem ;) ale reszta raczej dobrze )
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T20:11:25+02:00
ZnSO4
Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2
Zn + 2H⁺ + SO4²⁻ -> Zn ²⁺ SO4²⁻ + H2
Zn + 2H⁺ -> ZN²⁺ + H2
ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O
Zn(OH)2 + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O
Zn²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO4²⁻ -> Zn ²⁺ + SO4²⁻ +H2O
2OH⁻ + 2H⁺ -> H2O

NaCl
2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2
2Na + 2H⁺ + 2Cl⁻ -> 2Na⁺ + 2Cl⁻ + H2
2Na + 2H⁺ -> 2Na⁺ + H2
Na2O + 2HCl -> 2NaCl + H2O
NaOH + HCl -> NaCl + H20
Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + Cl⁻ -> Na⁺ + Cl⁻ + H2O
OH⁻ + H⁺ -> H2O

Al2(CO3)3
2Al + 3H2CO3 -> Al2(CO3)3 + 3H2
2Al + 6H⁺ + 3CO3²⁻ -> 2Al³⁻ + 3CO3²⁻ + 6H
2Al + 6h⁺ -> 2AL³⁺ + 6H
Al2O3 + H2CO3 -> Al2(CO3)3 +H2O
2Al(OH)3 + 3H2CO3 -> Al2(CO3)3 + 6H2O
2Al³⁺ + 6OH⁻ + 6H⁺ + 3CO3²⁻ -> 2Al ³⁺ + 3CO3²⁻ + 6H2O
6OH⁻ + 6H⁺ -> 6H2O