Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:56:15+01:00
Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:
-HYDRONETKI-to przenośny pojemnik najczęściej z Tworzywa sztucznego zawierający ok. 15l wody. Obsługiwana przez 1 osobę.Hydronetka jest najbardziej przydatna do gaszenia małych ciał stałych. Hydronetką nie można gaić:
*ciał stałych wchodzących z wodą w reakcje chemiczne tworzące palne lub wybuchowe gazy tj.karbid, sód, potas, lit, rubid, cez wapno gaszone.
*Płynów łatwo zapalnych o ciężarze właściwym lżejszym od wody tj.(ciecze ropopochodne) nafta, olej, benzyna, rozpuszczalnik itp.
*Ciał stałych (metali) rozgrzanych do bardzo wysokiej temp.Woda w zetknięciu z wysoką temp gwałtownie paruje powodując rozprysk, może również tworzyć wodór. Gaz ten z kolei posiada własności wybuchowe. Powyższe wypadki mogą dotuczyć np. pożarów w hutach, pieców lub kotłów grzewczych.
-GAŚNICE -to przenośne urządzenia gaśnicze o całkowitej masie nie przekraczającej 20 kg , które po uruchomieniu samodzielnie wyrzucają środek gaśniczy na skutek działania ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub zamagazynowanego w oddzielnym pojemniku. Wyróżniamy :
*gaśnica pianowa- do gaszenia pożarów grupy A i B
*gaśnica proszkowa- do gaszenia pożarów grupy A,B,C,D,F
*gaśnica śniegowa- do gaszenia pożarów grupy B,C
-MAŁE AGREGATY GAŚNICZE -agregaty gaśnicze to urządzenia większe od gaśnic z większą ilością środka gaśniczego, umieszczone najczęściej na podwoziach dwukołowych ułatwiających przemieszczanie i użytkowanie tego sprzętu. Zakres stosowania oraz obsługa agregatów podobna jak dla odpowiednich gaśnic. Agregaty przeznaczone są do zabezpieczania obiektów i urządzeń,gdzie występuje większe zapotrzebowanie środka gaśniczego niż w gaśnicach np. w zakładach przemysłowych, bazach paliw itp.
-KOCE GAŚNICZE- przechowywane w futerałach, zawieszone na ścianach, służą do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się materiału.Koce wykonane są najczęściej z włókna szklanego niepalnego o powierzchni ok. 3 m2. Używając koc gaśniczy należy pamiętać o zasadzie przykrywania materiału palącego się od strony "od siebie". w innym przypadku możemy ulec poparzeniu poprzez skierowanie płomienia na siebie. ponadto należy dopilnować przyduszenia obrzeży koca starając się dokładnie odizolować miejsce pożaru od dostępu powietrza.
GRUPY POŻARÓW :
A-ciała stałe
B-Ciecze
C-gazy
D-metale
F-oleje przemysłowe

wiem trochę długie.... ale myślę że jest dobrze ;] pozdrawiam
2 4 2