Dane są dwa sześciany. Objętość pierwszego jest osiem razy większa od objętości drugiego, wówczas pole powierzchni pierwszego sześcianu jest większe od pola powierzchni drugiego sześcianu:8 razy,6 razy,4 razy 2 razy. Proszę o wybranie odpowiedzi i UZASADNIENIE dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:36:55+01:00
V₁- objętość 1 sześcianu
a₁ - krawędź 1 sześcianu
V₂ - objętość 2 sześcianu
a₂ - krawędź 2 sześcianu
P₁ - pole powierzchni 1 sześcianu
P₂ - pole powierzchni 2 sześcianu

V₁=a₁³
V₂=a₂³

"Objętość pierwszego jest osiem razy większa od objętości drugiego"
V₁=8V₂
a₁³=8a₂³
a₁=2a₂

krawędź 1 sześcianu jest 2 razy większa od krawędzi drugiego


"pole powierzchni pierwszego sześcianu jest większe od pola powierzchni drugiego sześcianu:8 razy,6 razy,4 razy 2 razy."

P₁=6*a₁²
P₂=6*a₂²
a₁=2a₂

P₁=6*(2a₂)²=6*4a₂²=4*6a₂²=4P₂
P₂=6*a₂²

czyli P₁=4P₂

3 4 3