Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T17:58:27+01:00
Hasło: PARTYKUŁA

1. Do P: oznacza okoliczności, np. czas, miejsce.
Przysłówek.

2. Do A: stopień najwyższy od źle.
nAjgorzej.

3. Do R: jak to część mowy - ojej! hop! ?
wykRzyknik.

4. Do T: czy słowo "lecz" jest spójnikiem?
Tak.

5. Do Y: słowo "oby" należy do:
partYkuły.

6. Do K: "Dookoła chociaż było dużo kapusty." które słowo w tym zdaniu jest przyimkiem?
dooKoła.

7. Do U: wykrzyknikiem jest: mama, puka, szur:
szUr (gdyż wykrzykniki naśladują odgłosy różnych zjawisk przyrody)

8. Do Ł: najniższy stopień przysłówka "najmilszy"
miŁy.

9. Do A: w miejsce wielokropka wpisz odpowiednie pytanie, które tyczy się przysłówka "... zrobiłaś tą zupę?".
jAk.
2009-11-05T18:34:21+01:00
1. Przysłówek
2. bArdziej
3. pRzyimek
4. sTopniować
5. wYkrzyknik
spójniK
7. dUżo
8. Łączy
9. jAk


1. Odpowiada na pytanie jak? kiedy? gdzie?
2. Stopień wyższy od bardzo.
3.Przykłady tej części mowy to: po,
przed, za, do, pod, nad, przy, z, ze
4. Przysłówek może się s........., (np. blisko, bliżej.
5.Wyraża różnego rodzaju emocje (och!, ach!, oj!, ojej!) lub oddaje dźwiękonaśladowczo różne odgłosy (brzdęk!, bum!, łup!)
6. Łączy wyrazy oraz zdania składowe
w zdaniu złożonym. (Przykłady: i, oraz,
albo, lecz, ponieważ, dlatego.)
7. Który z wyrazów jest przysłówkiem : kulisty, cudowny czy dużo.
8. Co robi spójnik?
9. Pytanie które zadamy, aby dowiedzieć się w jaki sposó coś jest zrobione.