Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T21:35:26+01:00
POZYTYWNW ZNACZENIE MSZAKÓW
1)w przyrodzie
*wzbogacają podłoże w próchnicę
*zmniejszają parowanie gleby przykrywając ją zwartymi darniami
*tworzą torfowiska,wpływając tym samym na klimat
2)dla człowieka
*przeciwdziałają erozji gleby
*są wykorzystywane na ściółkę,do uszczelnienia domów i na podściółkę w ogrodnictwie
*torf jako materiał opałowy ,do wyrobu papieru,tektury,płyt izolacyjnych,surowiec do otrzymywania gazu palnego
*w medycynie do kąpieli leczniczych,tzw.borowina do produkcji leków,np.preparatu torfowego.
NEGATYWNE ZNACZENIE MSZAKÓW
1)w przyrodzie
*przyczyniają się do zwiększenia ilości opadów
*pokrywają gęsto glebę , co hamuje wzrost innych roślin
2)dla człowieka
*na łąkach gromadzą wodę ,stają się przyczyną zabagnień
*hamują wzrost innych roślin