7. W dawnej Polsce jako jednostek pojemności używano korców, garnców i kwart. Zapisz odpowiedni ułamek i skróć go, o ile to możliwe.

[1 korzec to 32 garnce] 8 garnców - jaka to cześć korca?.......
16 garnców - jaka to cześć korca?.....
48 garnców - ile to korców?.......

[1 garniec to 4 kwarty] 2 kwarty - jaka to cześć garnca? ......
6 kwart - ile to garnców? ............
20 kwart - ile to garnców?..............

10. Zakreśl ilorazy równe 3/4.

40:30, 12:16, 3:8, 13:20, 4:3, 30:40

11. Rozszerz ułamki:
a)2/3=../9 b)5/6=25/... c)11/9=.../27 d) 3/4 =9/... e)2/5=10/...
4/5=../20 7/4=28/... 1/2=.../16 8/3 =.../12 8/7=..../21


1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:41:56+01:00
8/32 = 1/4
16/32 = 1/2
48/32 = 1 i 16/32 = 1 i 1/2
to do tych pierwszych

do pierwszego z tych drugich będzie połowa, czyli 1/2
29 2 29