Hej ! Mam problem z zadaniami z fizyki [hydrostatyka i fizyka relatywistyczna] :
Zadanie 1: Z jaką szybkością musi poruszać się elektron aby jego energia kinetyczna była dwa razy większa od energii spoczynkowej.
Zadanie 2: Kulka szklana opada w wodzie z przyspieszeniem 2m/s2.Oblicz gęstość szkoła, z którego wykonano kulkę. Opory ruchu pominąć. Gęstość wody to 1025 kg/m3
Zadanie 3:Rakiety gdy jest w spoczynku ma masę 6t. Oblicz masę Ek gdzie v=0,9c.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź :)
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:54:26+01:00
Z jaką prędkością musi poruszać się elektron, aby jego energia kinetyczna była równa energii równoważnej masie spoczynkowej.

Rozwiązane

Liczymy energię kinetycznš: Ek = Ec - m0c2 = m0c2/(1-β2)1/2 - m0c2 = m0c2[ 1/(1-β2) -1] = m0c2( γ - 1), gdzie Ec - energia całkowita, γ = (1 - β2)-1/2. Ponieważ energia równoważna masie spoczynkowej E0 = m0c2, więc:

m0c2 = m0c2[1/(1 - β2) - 1], skšd β2 = 3/4, v = c(3/4)1/2.