ZADANIE 1

Dziedziną funkcji określonej wzorem y=2x²-10 jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych
a)Oblicz wartości tej funkcji dla kilku wybranych argumentów.
b)Podaj przykład argumentu,dla którego funkcja przyjmuje wartość dodatnią.

NA JUTRO!!

3

Odpowiedzi

2009-11-05T20:08:34+01:00
A)
x=5
y=2x²-10
y=40
x=3
y=8
x=0
y=-10

b)
y=2x²-10
y=40
1 1 1
2009-11-05T20:09:23+01:00
A)

dla x=0 y=-10
dla x=2 y =-2
dla x=3 y =8

B)
chociażby x=3, x=-5, x=10000000000000000 itd. :)
1 5 1
2009-11-05T20:11:46+01:00
A) f(0) = -10
f(1) = -8
f(-1) = -8
f(2) = -2
f(-2) = -2

b)2x²-10=0
2x²=10
x²=5
x=√5 lub x= -√5 <- miejsca zerowe funkcji

funkcja przyjmuje wartosic dodatnie w przedziale x∈<-∞,-√5) i (√5,+∞). √5 to ok 2,3 ;)