×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

1)Use the wrd in bracket to write tie clauses:

1.i/go/Mexico.i.difinitley/visit/Acapulco.
2.Kevin/stay/home/it/stop/snowing.
3.Jeff and Nancy/watch/DVD/they/have/dinner.
4.Stella/send/us/postcard/she/get to/Italy.

2)Continue the sentences with your own ideas:
1.When I'm tired, .............
2.If I can't find a solution to a problem, ...............
3.As soon as I get home, .............
4.unless it's cloudy tomorrow, .................
5.I'll ring my friends after ..............
6.We'll go to the even if ....................

3)Look at the pictures and the prompts and write sentences. Use: all, both, neither, none + of them.
a. na pierwszym obrazku widac: pandę, zebrę, i psa brązowego:
black and white:.................................
brown:............................................
b.na drugim męszczyzne i kobiete stojących w kuchni i robią sałatke:
like/eat out:......................................
like/cook/home:.................................
c.na trzecim dwuch męszczyzn siedzących i oglądających piłkę nożną:
watch/football match:..........................
watch/basketball match:.......................
d.na trzecim flaminga,orła,koliberka(ptaka),
can/swim:........................................
can/fly:...........................................
e.2 dziewczynki myjące czerwony samochod:
wash/car:.........................................
clean/house:......................................
f.peron pociągowy czy metro nie wiem dokladnie:
take/bus/to work:................................
take/tube/to work:..............................
2

Odpowiedzi

2009-11-05T22:33:31+00:00
Zad. 1)
1. If I go the MExico, I'll definietly visit Acapulco.
2. If it doesn't stop snowing, Kevin will stay at home.
3. If Jeff and Nancy watch video, they will not have dinner.
4. Stella will send us postcard, if she gets to Itay.

zad. 2)
1. I dring coffee
2. I try to think of it more carefully.
3. I'll check my e-mail.
4. I'll go for a long walk.
5. doing my English homework.
6. our parents let us to go.

zad 3)
1. Both zebra and panda are black. Neither panda, nor zebra is brown.
2. None of them like to eat out. All of them like to cook at home.
3. Both men watch football match. None of them watch basketball match.
4. None of the birds can swim. All of the birds can fly.
5. Both girls wash the car. None of the girls wash a house.
6. None of the people take bus to work. All of them take tube to work
0 0 0
2009-11-05T23:35:20+00:00
1. When I go to Mexico I will definitely visit Acapulco.
2. Kevin stays at home until it stops snowing.
3. Jeff and Nancy are watching DVD during they are having a dinner.
4. Stella will send us a postcard when she gets to Italy.

1. When I'm tired I want to go to bed to sleep.
2. If I can't find a solution to a problem, I go to my mum for some advice.
3. As soon as I get home, I would send it on your e-mail.
4. Unless it's cloudy tomorrow we will go on a beach.
5. I'll ring my friends after she goes away.
6. We will go to the even if we do everything at home.

1. Both of them ale black and white.
Neither panda nor zebra are brown.
2. Neither man nor woman likes eatting out.
Both of them like cooking at home.
3. Both of them are watching football match.
None of them is watching basketball match.
4. Neither eagle nor hummingbird can swim.
They all can fly.
5. Both of them are washing a car.
None of them is cleaning the house.
6. None of people will travel by bus to work.
All of the people will travel on tube to work.
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci