Z1.
Załóżmy,że samóchód,żółw i leniwiec poruszają się ze stałą prędkością podaną obok rysunku.
Samochód - 60km/h
Żółw - 4m/min
Leniwiec - 3m/s
Oblicz w jakim czasie;
a)samochód pokona trasę: 120 km,600km,30 km,10km,90km
b)żółw pokona odległośc: 20m,30m,1m,0,1km
c)leniwiec pokona odległośc: 12 cm,60cm,15m,0,3km

Prosze o rozpiskę.

2

Odpowiedzi

2009-11-05T23:33:03+01:00
Samochód 60 km/h
Samochód w ciągu 1h pokonuje odległość 60 km
a) 120 km (120km/60km)*1h=2h
600km (600/60)*1h=10h
30km (30/60)*1h=0.5h
10km (10/60)*1h=1/6h
90km (90/60)*1h=3/2h
b) w taki sam sposób
(20/4)*1min=5min
(30/4)*1min=7,5min
(1/4)*1min=0.25min
0.1km=100m (100/4)*1min=25min
c) 12cm=0.12m (0.12/3)*1s= 0.04s
60cm=0.6m (0.6/3)*1s=0.2s
(15/3)*1s=5s
0.3km=300m (300/3)*1s=100s
19 4 19
2009-11-05T23:41:06+01:00
A) 60km = 1h Układamy proporcję xh = 120km x 1h / 60km = 2h
120km = xh
dla 120 km t = 2h

60km = 1h Układamy proporcję xh = 600km x 1h / 60km = 10h
600km = xh
dla 120 km t = 10h

60km = 1h Układamy proporcję xh = 30km x 1h / 60km = 0,5h
30km = xh
dla 30 km t = 0,5h = 30min.

60km = 1h Układamy proporcję xh = 10km x 1h / 60km = 1/6h
10km = xh
dla 10km t = 1/6h = 10min.

60km = 1h Układamy proporcję xh = 90km x 1h / 60km = 3/2h
90km = xh
dla 90km t = 3/2h = 90min.

b) 4m = 1min Układamy proporcję 20m x 1min / 4m = 5min
20m = xmin
dla 20m t = 5min.

4m = 1min Układamy proporcję 30m x 1min / 4m = 7,5min
30m = xmin
dla 30m t = 7,5min.

4m = 1min Układamy proporcję 1m x 1min / 4m = 0,25min
1m = xmin
dla 1m t = 0,25min.

4m = 1min Układamy proporcję 1000m x 1min / 4m = 250min
1000m = xmin
dla 1000m t = 250min.

c) 3m = 1s. Układamy proporcję 0,12m x 1s / 3m s
12cm= 0,12m = x s
dla 12cm t = 0,04s

3m = 1s. Układamy proporcję 0,6m x 1s / 3m = 0,2s
60cm= 0,6m = x s
dla 60cm t = 0,2s

3m = 1s. Układamy proporcję 15m x 1s / 3m = 5s
15m = x s
dla 15m t = 5s

3m = 1s. Układamy proporcję 300m x 1s / 3m = 100s
0,3km = 300m = x s
dla 300m t = 100s7 3 7