Zad1
Biuro podróży Dookoła Świata podało, że aż 20 000osob, czyli 40% klientów biura, odwiedziło Egipt. Ile osób korzystało z usługi tego biura?
zad2
Załoga statku Pirat było o 20% liczniejsza od załogi statku Korsarz, a o 10% mniej liczna niż załoga statku Szyper. Załoga Kosarza liczyła 30osób. Ile członków załogi było na statku Szyper?

3

Odpowiedzi

2009-11-06T08:06:09+01:00
Zad1.
40%=40/100

40/100x=20 000|: 40/100
x=20 000 * 100/40
x=50 000

Sposób 2

40% - 20 000
10% - 5 000
100% - 50 000
Odp. Z usług tego biura podruży kożysta 50 000 klientow.

Zad 2
Załoga korsarz- 30
Załoga pirat - 30+20%

2/10 x 30 = 6
30+6 = 36 - załoga pirat

36:90/100= 36 x 100/90=40 - załoga szyper
odp. zaloga szyper liczy 40 czlonkow.
2009-11-06T08:12:19+01:00
Zad1.
Jeśli 40% - 20 000
to: 10% - 5 000
100% - 50 000
Odp. Z tego biura korzystało 50 000 osób
Zad2.
korsarz- 30
pirat - 30 + 20% członków

2/10 * 30 = 6
30 + 6 = 36 - załoga pirat

36 : 90/100= 36 * 100/90 = 40
Odp. Załoga szyper liczy 40 członków
2009-11-06T13:19:12+01:00
1.
20 000 - 40%
x- 100%
x=20 000 * 100%/40%= 2000000/40= 50000
Odp. Z biura korzysta 50 000 osób.
2. Załoga statku Pirat było o 20% liczniejsza od załogi statku Korsarz, a o 10% mniej liczna niż załoga statku Szyper. Załoga Kosarza liczyła 30osób. Ile członków załogi było na statku Szyper?

Pirat:
0,2*30+30=6+30=36

36-90% (bo 100%-10%=90%)
x-100%
x=36*100%/90%=3600/90=40
Odp. Statek Szyper liczył 40 członków załogi.
Pozdrawiam.