1. Piechur idzie z prędkością 4km/h. Po 1h 50min wyrusza z tego samego miejsca rowerzysta, jedzie w ślad za piechurem i dogania go po 40min. Jaka jest prędkość rowerzysty?

2. Janek wydal na zakupy 3/8 swoich pieniędzy, po czym zostało mu o 12 zloty więcej niż wydal. Ile złotych miał przed zakupami?

3
czy możesz podać inne zadania z tego testu?

Odpowiedzi

2009-11-06T14:24:12+01:00
Piechur
4km/1h - predkosc = 4000m / 3600s.

1h 50 min = 6600 sek.

4000 m * 6600s / 3600s = 7333, (3) = w przyblizeniu 7333 metry - droga jaka pokonal piechur w ciagu 1h 50min

rowerzysta.
t=40min = 2400 s

7333*3600 /2400 = 10999,5 m = w przyblizeniu 11km / h
rowerzysta jedzie z predkoscia 11km/h


zad2.
3/8 - wydal na zakupy
5/8 - tyle zostalo

5/8 - o 12zł wiecej niz wydal czyli x +12
wydal 3/8
wiec 2/8 = 12zł
12 * 4 = 48zł
8/8 czyli 1cala - 48 zl

janek mial 48zl

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T14:30:11+01:00
Zad.1
vr - prędkość rowerzysty
v = s / t
4 = s / 2,5
s = 10
W momencie spotkania z rowerzystą, piechur był 10km od miejsca, z którego wyruszył. Zatem rowerzysta w 40min = 2/3h musiał przejechać 10km.
vr = 10 / 2/3 = 10 * 3/2 = 15km/h
odp: Prędkość rowerzysty to 15km/h.

zad.2
x - początkowa ilość pieniędzy
x - 3/8 * x = 3/8 * x + 12
5/8 * x = 3/8 * x + 12
5x = 3x + 96
2x = 96
x = 48
odp: Janek miał początkowo 48zł.
2009-11-06T14:30:40+01:00
Zad.1]1h 50minut=110minut 60minut=4km 110minut=x km x=110×4:60≈7,33km przeszedł piechur w ciagu 110minut s=7,33km czas rowerzysty t=40minut=⅔h v=s:t=7,33km:⅔h=7,33׳/₂h=≈11km/g predkosc rowerzysty =około 11km/h zad.2] x-miał tyle x-⅜x=⁵/₈x ⅜x+12=⁵/₈x 12=⁵/₈x-⅜x 12=¼x x=48zł odp.miał 48 zł -pozdrawiam