Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T14:49:04+01:00
Manifest pokolenia młodych w "Odzie do młodości"
Mickiewicz nawołuje aby młodzi się zjednoczyli, działali wspólnie. Pokolenie romantyków pragnie lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci, powinni dążyć do szczęścia, walczyć ze słabością. Walka o kraj, o odzyskanie niepodległości, poświęcenie się jednostki dla dobra innych, a nawet oddanie życia. Zmiana świata na nowy, odbudowa. W jedności, młodości i uczuciach tkwi siła. Odrzucenie starego świata i jego zasad.

Adam Mickiewicz pisząc "Odę do młodości" miał 22 lata. W latach 1817-1823 należał do tajnego "Towarzystwa Filomatów i Filaretów". W 1820 r. napisał dla przyjaciół z towarzystwa dwa utwory: "Pieśń filaretów" oraz "Odę do młodości", która stała się manifestem propagandowym pokolenia romantyków i największym osiągnięciem poezji filomackiej. Źródła tego utworu tkwią w kulturze oświecenia. Z niej przejął poeta wiarę w postęp ludzkości, dążenie do szczęścia i przekonanie, że: "ze słabością" należy "łamać za młodu". Z tradycji jakobinów bierze wezwanie "gwałt niechaj "się gwałtem odciska", brzmiące jak pobudka dla tych, którzy czekali na zachętę do walki o wolność. W 1927 r. utwór ten został wydany drukiem.

Podmiot liryczny należy do świata młodych, pokolenia romantyków. Autor utożsamia się z odbiorcami.
Na początku utworu wypowiada się w pierwszej osobie. "Oda do młodości" jest manifestem, ponieważ zawiera liczne zwroty do adresata, program jakichś zmian, który jest skierowany do młodych ludzi.

5 3 5
2009-11-06T14:53:27+01:00
Utwór "Oda do młodości" powstał w 1822 w Kownie. Utwór jest apostrofą do młodości, której poeta przypisuje wielką siłę. W utworze autor porównuje obraz dwóch światów : świat młodych - romantyków i świat starych - świat ludzi oświecenia. Świat stary jest światem, w którym ludzie nie kierują się sercem i uczuciem, ludzie podobni są do szkieletu, wszystko jest martwe, ludzie widzą i rozumieją to, co zdołają zobaczyć własnymi oczyma, panuje mrok, ludzie myślą tylko o sobie - są egoistami, których czeka śmierć - zagłada. Przeciwstawieniem tego świata jest świat młodych, który jest podobny do raju, ludzie tworzą ciągle coś nowego, jest pełen nadziei i marzeń, ludzie stawiają sobie ponadprzeciętne cele, ludzie pracują wspólnie, świat ten jest światem ludzi szczęśliwych. Poeta przestrzega, że droga do stworzenia nowego świata jest stroma i ślizka, a słabi poniosą klęskę. Własną słabość trzeba pokonywać. Za wzór stawia herosa Herkulesa, który dokonał wielkich czynów jako młody człowiek. Pokazuje młodym ludziom, że za braterstwo, walkę, nagrodę można otrzymać, ale dopiero w niebie. Mówi, że siła młodych tkwi we wspólnej idei będących razem w jedności, którzy stworzą nowy świat (świat Ducha) - przeciwieństwo do świata rzeczy, w którym rozum nie będzie najważniejszy, a uczucie będzie stać ponad nim.
4 3 4