1.Liczba o 20% mniejsza od połowy liczby X to?(proszę o obliczenia)
2.Jednomian -x*0,1xy³*yz po uprządkowaniu ma postać?(obliczenia)
3.Wyrażenie (3x-2y)-(x+y) po wykonaniu redukcji wyrazów podobnych ma postać?(obliczenia)
4.Jeżeli do sumy licz ab i 4a odejmiemy iloczyn b-1 i 2a to otrzymamy?(proszę o obliczenia)
5. wyrażenie -8a²b+4ab można zapisać w postaci?(obliczenia)
6.Wyrażenie -(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1) można zapisać w postaci?(proszę o obliczenia)
LICZĘ NA SZYBKIE ODPOWIEDZI

2

Odpowiedzi

2009-11-06T16:48:44+01:00
1. 20% = 0.2
½x × 0.2= 0.1x

2. 0.9xy⁴z

3. 2x - y
6 3 6
2009-11-06T17:04:59+01:00
1.) 1/2 x - 20% * 1/2 x=
1/2x - 2/10 *1/2x=
1/2 x - 2/20x=
10/20 x - 2/20 x=
8/20 x= 2/5 x
2.)-x*0,1xy³*yz -0,1xkwadrat y do potęgi czwartej z
to wszystko w jednym jednomianie jest
3.) (3x-2y)-(x+y)=3x-2y - x- y=2x-3y
4.)(ab+ 4a)- 2a(b-1)=ab+ 4a-2ab +2a=-ab+6a
5.)-8a²b+4ab=ab(-8a +4)
6.) -(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1)=(-4x+3)(x-2)-(-4xkwadrat - 2x+12x-6)=
-4xkwadrat+8x+3x-6 +4xkwadrat + 2x-12x+6=x
reszta się poskraca
3 2 3