ODLEGŁOŚĆ d[km], USTALONEGO KOLARZA PELETONU,OD METY W ZALEŻNOŚCI OD CZASU JAZDY t[h] OPISUJE WZÓR d(t)=180-45t a)ILE NAJMNIEJ POTRZEBA GODZIN ABY KOLARZ PRZEKROCZYŁ METĘ WYŚCIGU b) W JAKIEJ ODLEGŁOŚCI OD METY BĘDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ KOLARZ PO 40 MINUTACH JAZDY C) PO JAKIM CZASIE OD STARTU KOLARZ BĘDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ 30km OD METY JAKĄ DŁUGOŚĆ MA ETAP WYŚCIGU.NAPISZ WZÓR FUNKCJI LINIOWEJ, WIEDZĄC ZE MIEJSCEM ZEROWYM FUNKCJI JEST LICZBA 2 I WARTOŚĆ FUNKCJI DLA ARGUMENTU 8 WYNOSI -3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-30T09:55:35+02:00
A) 45t=180
t=4;
b)t=2/3
d(2/3)=180- 45*2/3= 150
c)180-45t=30
45t=150
9t=30
t=10/9(h)