1)Przebieg pewnej reakcji jest nastepujacy :
2FeO+C→CO₂+2Fe

Podczas tej reakcji:

a)tlenek węgla 4 jest reduktorem
b)węgiel ulatnia sie
c)wegiel jest reduktorem
d)odpowiedzi b i c są poprawne


2)stopnie utleniania pierwiastkow w Al(NO₃)₃ wynoszą:
a)+3,+5,-2
b)+3,-5,-2
c)-3,+5,-2
d)+3,-5,+2


3)Masa molowa siarczanu 6 sodu wynosi;
a)100g/mol
b 96g/mol
c 142g/mol
d 86g/mol

4aby z roztworu nienasyconego otrzymać roztwor nasycony w przypadku cial stalych nalezy
a ogrzac roztwor
b dodac rozpuszczalnika
c dodac substancji rozpuszczonej lub oziebic
d dodac rozpuszczalnika lub ogrzac

1

Odpowiedzi

2009-11-09T17:48:28+01:00