Odpowiedzi

2009-11-07T16:30:16+01:00
- Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego armii rosyjskiej z dnia 14 sierpnia 1914 roku
- Odezwa do Polaków Naczelnego Dowództwa niemieckich i austro-węgierskich armii wschodnich
/ 14 Sierpnia 1914 r. /
- Akt 5 listopada, 1916 rok
2009-11-07T17:19:22+01:00
1. Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza
14 sierpień 1914r.

2. Akt dwóch cesarzy (akt 5 listopada)
Wydali go cesarz Niemiec i Austro-Węgier
5 września 1916r.

3. Orędzie do narodu polskiego wydane przez bolszewików w marcu 1917r.
dekret unieważniający rozbiory Polski- Rada Komisarzy Ludowych
sierpień 1918r.
1 5 1