Odpowiedzi

2009-11-07T18:39:52+01:00
Naród- jest to grupa ludzi, których łączy kultura,język,religia,historia,terytorium,pochodzenie etniczne oraz poczucie wspolnoty i odrębności od innych narodów.Jednym z istotnych wyróżników narodu, jest kwestia istnienia świadomości narodowej, czyli kwestia postrzegania własnej zbiorowości jako narodu. Przykładowo grupy etniczne spełniające obiektywne warunki zaistnienia narodu: wspólna kultura, język, religia, historia czy pochodzenie etniczne, których członkowie nie postrzegają siebie jako naród, nie są uznawane za narody, np. tubylcze plemiona afrykańskie. Amerykanie mają różne pochodzenie etniczne, ale łączy ich historia i styl życia. Chińczycy posługują się różnymi językami, ale łączy ich to samo pismo.

Przyjmuje się, że narody europejskie tworzone były na bazie istniejących państw lub w odniesieniu do państw, które istniały w przeszłości. Natomiast w przypadku narodów azjatyckich przyjmuje się, że na ich wyodrębnianie się miały wpływ przede wszystkim odrębność religijna i kulturowa.

Naród - wspólnota ludzi zamieszkujących teren, o wspólnej przeszłości historycznej, wspólnym języku, własnej kulturze.

12 3 12
2009-11-07T18:40:52+01:00
Naród- wspólnota narodowa połączona wspólną historia , kulturą religią , obszarem i językiem .

Czynniki narodotwórcze:
- wspólne pochodzenie i losy historyczne
-określone terytorium zamieszkiwane od wieków
-wspólna kultura tradycja i religia
-wspólny jezyk
-powstawanie i funkcjonowanie rynku
-państwo chroniące wspólnotę narodową :) xD
11 3 11