Przedstawienieoperowe rozpoczęło się o godzinie 19.00.Z powodu licznych przerw na oklaski przedłużyło się o 24 minuty.Obecny na widowni gimnazjalista obliczył szybko,że przedstawienie trwało o 15% dłużej w porównaniu z czasem podanym w programie.O której godzinie się skończyło?

3

Odpowiedzi

2009-11-07T19:26:22+01:00
15% -24
100% -x

0,15x =24 (dzielimy przez 0,15)

x=160 (minut)

Zatem przedstawienie skończyło się o 21.40
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T19:26:43+01:00
24:3=8
8min-5%
8min x 20= 160min=2godz.40min
19:00+2godz.40min.=21:40
21:40+24min=22:04
2009-11-07T22:33:19+01:00
15% 24min
115% -x
_____________________

X= 24 *115/15=2760=184 min
184min=3h i 4 min

19:oo + 3h i 4 min = 22:04