Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T21:26:18+01:00
29 listopada 1830r. - wybuch powstania listopadowego.

PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO:
-działalność organizacji spiskowej
-zagrożenie rozbicia tej organizacji przez rosyjską milicję
-łamanie konstytucji Królestwa Polskiego.

PRZEBIEG POWSTANIA LISTOPADOWEGO:
-29/30 listopada 1830r.- tzw. noc listopadowa, powstańcy zajęli arsenał zdobywając broń i rozdając ją powstańcom, nie udana próba porwania księcia Konstantego.

-powstanie tymczasowego rządu narodowego kierowanego przez księcia Adama Czartoryskiego.

-grudzień 1830r.- powołanie wojskowego dyktatora gen. Józefa Chłopickiego.

-25 stycznia 1831r.- detronizacja Cara Mikołaja I, zaostrzenie konfliktu i początek działań wojennych w Królestwie Polskim i na Litwie.

-luty 1831r.- wygrana bitwa pod Stoczkiem, bitwa pod Grochowem, nierozstrzygnięta bitwa - wojska rosyjskie gen. Paskiewicza okrążają Warszawę od północy.

-kwiecień/marzec 1831r.- bitwa pod Dębem Wielkim i Iganie.

-maj 1831r. - klęska w bitwie pod Ostrołęką.

-sierpień 1831r. - początek oblężenia Warszawy, koniec dyktatury Skrzyneckiego, nowym dyktatorem zostaje gen. Krukowiecki.

-8 września 1831r. - kapitulacja Warszawy, koniec działań wojennych w Królestwie Polskim.

-powstanie toczy się na Litwie,Ukrainie i Polesiu, niewielkie oddziały walczyły do zimy 1831r./1832r., ostatnim dyktatorem powstania był gen. Michał Rybiński.

SKUTKI POWSTANIA LISTOPADOWEGO:
-zlikwidowano niezależność państwa Polskiego
-zniesienie konstytucji
-masowe aresztowania
-zesłanie uczestników na Syberię
-emigracja uczestników powstania
-nasilenie rusyfikacji.


PS. Mam nadzieję, że się przyda. Zebrałam informacje z mojej lekcji historii. Pozdrawiam. :)
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T00:48:02+01:00
Było to 29 listopada 1830 r.napaścią na Belweder. Celem tego działania był zamach na Wielkiego Księcia Konstantego.Nadzieje na pełną niepodległość; nie wywiązanie się Aleksandra I z obietnic powiększenia Królestwa o dawne ziemie polskie.Uboga ludność poparła powstanie i zdobyła Arsenał i miasto.1 grudnia Towarzystwo Patriotyczne żądało: zaprzestania rozmów z Rosją i liberalizacji wolności w życiu społecznym. 5 grudnia
ogłoszona została dyktatura gen. Józefa Chłopickiego, doświadczonego
dowódcy z armii napoleońskiej (przeciwnik powstania, dążył do ugody z
Mikołajem I).;25 stycznia 1831 r.
sejm, pod naciskiem Towarzystwa Patriotycznego i ulicy, zdetronizował
Mikołaja I, co było przekreśleniem nadziei na ugodę z carem.Armii polskiej
udało się zaskoczyć i pobić Rosjan pod Wawrem i Iganiami.;11 sierpnia
Skrzyneckiego pozbawiono dowództwa - nowym wodzem został gen. H.
Dembiński;tymczasem w Warszawie.15 sierpnia wybuchły zamieszki, lud zamordował kilku generałów i szpiegów Nowosilcowa;rząd stracił panowanie
nad stolicą.8 września stolica skapitulowała;trwały jeszcze
poszczególne punkty oporu, a najdłużej (do 21 października 1831) bronił
się Zamość.
2 2 2