Wykaż, jakie skutki gospodarcze przyniesie podniesienie podatków w gospodarce(polityka restrykcyjna), a jakie ich obniżenie(polityka ekspansywna). Rozważ jak zmienią się następujące parametry gospodarcze: ilość bezrobocia na rynku, popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, inflacja, wielkość produkcji, bezrobocie, wzrost gospodarczy.

Polityka restrykcyjna**************************Polityka ekspansywna
Zwiększenie obciążeń podatkowych**********Zmniejszenie obciążen podatkowych
***********↓****************************************************↓

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T21:57:20+01:00
Polityka restrykcyjna:
-wzrost bezrobocia (wyższe koszty zatrudnienia)
-zmniejszony popyt konsumpcyjny (ludzie płacą wyższe podatki zatem mniej wydają na konsumpcję)
-spadek inflacji
-spadek wielkości produkcji
-negatywny wpływ na wzrost gospodarczy

Polityka ekspansywna:
-przy nie zmienionych stopach procentowych zmniejszony popyt inwestycyjny (kredyty są droższe)
-wzrost inflacji
-spadek bezrobocia
-pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy
-wzrost wielkości produkcji
-wzrost popytu konsumpcyjnego
3 5 3