Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T23:47:14+01:00
Dehydrogenazy to ogólna nazwa enzymów odczepiających atomy wodoru z rozmaitych związków organicznych występujących w organizmach żywych i biorących udział w produkcji ATP w mitochondriach. Glutaminianawa z kolei jest kluczowym enzymem w szlaku metabolizmu glutaminianu. Enzym ten przekształca L-glutaminian do kwasu γ-aminomasłowego oraz ditlenku węgla.
tu podaje odnośniczek do zdjęcia reakcji:
http://www.bioorganic.ch.pwr.wroc.pl/student/images/9/9d/Glutamatedecarboxylase_reaction.gif

glutaminaza uwalnia amoniak usuwany z moczem jako jon
amonowy czyli pelni funkcje detoksykującą, glutamina + H20 =>(GLUTAMINAZA)=> glutaminian + NH4

syntetaza glutaminy katalizuje
glutaminian+NH4+ATP => glutamina +H2O +ADP +P
enzym ten kontroluje reakcję powstania glutaminy

1 5 1