Odpowiedzi

2009-11-07T23:24:46+01:00
Apokalipsa - gatunek literacki o rozbudowanej, mrocznej metaforyce
kazanie - przemówienie wygłaszane przez kapłana podczas mszy świętej (uroczystości religijnej)
lamentacja - utwór poetycki będący składnikiem ceremonii pogrzebowej
przypowieść - gatunek z literatury moralistyczno-dydaktycznej, najczęściej o charakterze religijnym
psalm - uroczysta pieśń o charakterze religijnym, rodzaj modlitwy śpiewanej
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T23:26:23+01:00
Apokalipsa - pismo będące wizją przyszłości, księga Nowego Testamentu zawierająca eschatologiczne przepowiednie, przedstawione za pomocą symboliki zrozumiałej dla wiernych.
kazanie-wykłady religijne wygłaszany przez księdza w trakcie uroczystości liturgicznych,
Przypowieść-gatunek literatury moralistycznej; utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i zdarzenia nie są ważne ze względu na cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia i kolei losu.
Psalm-pieśń biblijna o charakterze modlitewno-hymnicznym.

nie wiem czy dobrze no i lamentacji nie wiem ;)