1. Oblicz masę cząsteczkową, molową i masę cząsteczki dla: Mg(OH)₂, Fe₂O₃, NaOH, HCIO₄, Al.(OH)₃
K₂O, FeSO₃, CrCl₃, H₃PO₄.

2. Ile waży: 5,6dm³ wodoru, 44,8dm³ azotu, 2,24dm³ amoniaku (NH₃)?

3. Ile procent węgla zawiera C₂H6, a ile H₂CO₃?

4. Oblicz skład procentowy tlenku azotu (V) - N₂O5?

5. Ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 3 moli siarczku miedzi (I) - Cu₂S?

6. Ile dm³ CO₂w warunkach normalnych można otrzymać z 0,4 mola tlenu reakcji:
CH₄ + O₂ --> CO₂ + H₂O₂

7. Ułuż równanie reakcji łączenia pierwiastka z tlenem wiedząc, że produktami reakcji są tlenki:
a) fosforu (III)
b) wapnia (II)
c) azotu (I)
d) chloru (V)
e) miedzi (II)
f) siarki (VI)
g) żelaza (II)
h) fosforu (V)

8. Uzupełnij współczynniki w równaniach, podaj typ reakcji:
a) N₂0₃ --> N₂ +O₂
b) Pb + O₂ --> Pb₃O₂
c) Cu₂O --> Cu + O₂
d) Au₂O₃ --> Au + O₂
e)C + H₂ --> C₂H6

Potrzebuję to na 21.11 - nie musicie od razu odpowiadać na wszystkie pytania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T12:51:15+01:00
3. mC₂H6=2*12+6*1=30u
30u-----100%
2*12u-----x
x=80%


mH₂CO₃=2*1+12+3*16=62u

62u------100%
12u------x
x≈19,3%


4.mN₂O₅=2*14+5*16=28+80=108u

108u----100%
2*14------x
x≈25,9%
N stanowi około 25,9% N₂O₅

108u----100%
80u-----x
x≈74,1%
O stanowi około 74,1% N₂O₅

5.2Cu + S---> Cu₂S
x------3 mole
32g------1 mol
x=96g

7.
a) fosforu (III) 4P+30₂--->2P₂O₃
b) wapnia (II) 2Ca+0₂-->2CaO
c) azotu (I) 4N+20₂--->2N₂O
d) chloru (V) 4Cl+50₂---> 2Cl₂O₅
e) miedzi (II) 2Cu+0₂--->2CuO
f) siarki (VI) 2S+30₂--->2SO₃
g) żelaza (II) 2Fe+0₂--->2FeO
h) fosforu (V) 4P+50₂--->2P₂O₅

8.
a) 2N₂0₃ --> 2N₂ +3O₂
b) 4Pb + 3O₂ --> 2Pb₂O₃
c) 2Cu₂O --> 4Cu + O₂
d) 2Au₂O₃ --> 4Au + 3O₂
e)2C + 3H₂ --> C₂H6